Polityka Prywatności - RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. w całej Un Europejskiej, w tym w Polsce nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych ("Dane Osobowe").

KomisBubu.pl Iwona Bulanda z siedzibą w Tarnowskich Górach , ul. Tylna 10 jako administrator danych osobowych informuje Pana/Panią, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji usługi, zawarcia umowy komisowej (imię, nazwisko, adres, nr dowodu os. Tel. E-mail), wysłania oferty handlowej poprzez formularz kontaktowy na stronie www.komisbubu.pl (E-mail).
Nie ma Pan/Pani prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową zawarcia umowy komisowej, realizacji usługi lub wysłania oferty handlowej. Podanie Danych obowiązkowych w celu zawarcia umowy nie oznacza obowiązku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w innych celach. Dane te nie będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Ma Pan/ Pani prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
Ma Pan/ Pani prawo do sprostowania i uzupełnienia danych (art. 16 RODO),Ma Pan/ Pani prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
Ma Pan/ Pani prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
Ma Pan/ Pani prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
Pani/ Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną administratora danych programu iBiznes, albo przedsiębiorcy świadczącym usługi związane z dochodzeniem roszczeń i obsługą prawno-księgową – jak windykacja, kancelarie prawne lub podatkowe, biura rachunkowe;
Podane przez Pana/ Panią dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu. Skutkiem czego będzie rozwiązanie umowy komisowej lub zaprzestanie usługi lub brak odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego strony www.komisbubu.pl.
Przechowujemy dane w przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy komisowej,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Ma Pan/ Pani prawo wycofania zgody w każdym momencie
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka Prywatności - cookies

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy KOMISBUBU.PL, prowadzony pod adresem domeny WWW.KOMISBUBU.PL przez firmę KOMISBUBU.PL IWONA BULANDA z siedzibą w TARNOWSKICH GÓRACH przy ul. Tylna 10, zwany dalej Sklepem, . Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze sklepu i dokonywania w nim zakupów oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane są zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania ze Sklepu?

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach "cookies" podczas samego korzystania ze sklepu. Pliki "cookies" to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez sklep i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze sklepu. Pliki "cookies" wykorzystywane są przez sklep w celu jego obsługi i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki "cookies" są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki "cookies" są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików "cookies" lub usunąć stałe pliki "cookies", wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub też skontaktować się z producentem przeglądarki.

Obok plików "cookies" Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Sklepu. Niektóre podstrony w ramach Sklepu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w "cookies", w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu.